برندگان مسابقه هفتگی

هفته ۱

در کدامیک از منزلگاههای زیر برخی از افراد که به طمع مال و مقام بهمراه امام حسین علیه السلام آمده بودند از ایشان جدا شدند؟

پاسخ صحیح : گزینه 4
# شماره موبایل نام
۱ ۴۸***۰۹۱۱۶۱ حانیه پیرسیاه
۲ ۷۵***۰۹۳۸۰۶ محدثه سروی قمصری
۳ ۲۱***۰۹۱۶۲۵ ربابه آشوری
۴ ۷۴***۰۹۳۹۶۷ فاطمه قاسمی بغداد ابادی
۵ ۴۶***۰۹۱۶۲۰ مهین فدائی اردستانی

هفته ۲

کدامیک از اهداف قیام امام حسین علیه السلام است که در زیارت اربعین آن حضرت آمده است؟

پاسخ صحیح : گزینه 2
# شماره موبایل نام
۱ ۰۶***۰۹۱۱۱۷ محمد پیری
۲ ۷۴***۰۹۳۹۱۵ محمدجعفر ملااحمدی
۳ ۱۶***۰۹۹۰۵۰ فرشته دهقان
۴ ۱۹***۰۹۱۹۳۵
۵ ۳۷***۰۹۱۲۵۹ هاجر بابائی دامناب

هفته ۳

کدامیک از دلایل تضعیف شعور دینی مردم در زمان امام حسین علیه السلام نیست؟

پاسخ صحیح : گزینه 4
# شماره موبایل نام
۱ ۳۲***۰۹۳۰۳۹ جواد مرادی
۲ ۸۷***۰۹۳۵۲۷ سارا شکری
۳ ۳۷***۰۹۳۷۰۴ شیلا نظری
۴ ۸۴***۰۹۹۰۰۴ سمیرا رضا قلی پور چرسی
۵ ۴۰***۰۹۱۷۶۵ بهروز روزبه

هفته ۴

کدامیک را امام سجاد علیه السلام در خطبه شام خود بیان نفرمودند؟

پاسخ صحیح : گزینه 3
# شماره موبایل نام
۱ ۹۸***۰۹۲۱۰۸ نازنین تاشگر
۲ ۲۸***۰۹۰۳۱۰ خدیجه حسینی
۳ ۴۳***۰۹۱۷۱۳ معصومه نظری
۴ ۱۲***۰۹۳۳۸۸ ساجده درویش زاده
۵ ۷۸***۰۹۱۷۲۲ فاطمه صفدار

هفته ۵

یزید بن معاویه در سال سوم حکومتش کدام جنایت را مرتکب شد؟

پاسخ صحیح : گزینه 4
# شماره موبایل نام
۱ ۳۶***۰۹۳۳۱۲
۲ ۴۰***۰۹۱۰۶۸ امیرحسین لشنی
۳ ۱۱***۰۹۳۰۸۶ غلامرضا خالقی
۴ ۱۹***۰۹۱۰۱۰ فاطمه دادویی
۵ ۷۷***۰۹۱۹۳۵ فاطمه ظهوری زاد

هفته ۶

کدامیک در خطبه حضرت زینب علیها السلام در کوفه بیان شد؟

پاسخ صحیح : گزینه 2
# شماره موبایل نام
۱ ۲۹***۰۹۱۳۲۷ فریده حسن زاده
۲ ۹۵***۰۹۳۷۶۹ م ح آ
۳ ۷۸***۰۹۱۱۵۲ سارینا درویش زاده
۴ ۷۱***۰۹۳۷۴۸
۵ ۶۱***۰۹۱۳۶۵

هفته ۷

ضحاک بن عبدالله مشرقی کیست؟

پاسخ صحیح : گزینه 1
# شماره موبایل نام
۱ ۱۰***۰۹۲۱۷۶ مصطفی رضائی
۲ ۸۸***۰۹۱۶۲۴ مرجان شفیعی زاده
۳ ۶۷***۰۹۱۲۲۱ زهرا خیرالله زاده
۴ ۰۹***۰۹۱۱۱۱ علی حسن تبار
۵ ۶۳***۰۹۹۰۸۶ مریم حیدری

هفته ۸

کدام گزینه درست نیست؟

پاسخ صحیح : گزینه 2
# شماره موبایل نام
۱ ۵۰***۰۹۱۹۶۵ میلاد خمیس آبادی
۲ ۹۳***۰۹۱۸۹۱ محمد علیمحمدی
۳ ۸۴***۰۹۹۰۷۷ زهرا علیان
۴ ۲۴***۰۹۳۳۵۸ s a
۵ ۰۶***۰۹۳۹۴۴ حسین غلامی

کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ می باشد.
© 2019