پیام غدیر
خداوند علی بن ابی طالب را برای شما صاحب اختیار و امامی قرار داده که اطاعتش را بر مهاجرین و انصار و بر تابعین آنان به نیکی، و بر روستایی و شهری، و بر عجمی و عربی، و بر آزاد و بنده، و بر بزرگ و کوچک، و بر سفید و سیاه واجب نموده است.
آداب غدیر     لیست کامل
تعریف داستان غدیر برای یکدیگر
نذری به نیت امیرالمومنین ع
جشن گرفتن
فیلم منتخب پویش غدیری شویم     لیست کامل
داستان     لیست کامل
خلاصه داستان پیامبران در 18ذی الحجه
اکمال دین در روز غدیر خم
موشن گرافی     لیست کامل
مباهله
اعمال مستحبی روز غدیر
وقایع روز غدیر
سخنرانی     لیست کامل
دین پرور _ 09صبر از منظر امام علی ع
قرائتی _ 08معنای کلمه ولی
مداحی     لیست کامل
سازور _ 12-Eyde QADIR - Sazvar 4 [www
میردادماد _ mirdamad89-01
محمود کریمی _ karimi-9
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ می باشد.
© 2019